Hypoplectrus atlahua, Jarocho hamlet

You can sponsor this page

Hypoplectrus atlahua Tavera & Acero, 2013

Jarocho hamlet
Upload your photos and videos
Google image
Image of Hypoplectrus atlahua (Jarocho hamlet)
No image available for this species;
drawing shows typical species in Serranidae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Perciformes/Serranoidei (Groupers) > Serranidae (Sea basses: groupers and fairy basslets)
Etymology: Hypoplectrus: Greek, hypo = under + Greek, plektron = sting, spur (Ref. 45335);  atlahua: Named for Atlahua, the 'deity of the waters' in Aztec mythology (a water goddess, protector of fishermen and archers); noun in apposition..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

Biển; Mức độ sâu 1 - 20 m (Ref. 92994). Temperate; 22°N - 21°N (Ref. 92994)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Central Atlantic: Gulf of Mexico.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 10.4 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 92994)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 10; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 14-15; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 7. This species is distinguished from its congeners by the following set of characters: 14-16 total gill rakers (GR) on first arch including rudiments; snout length is rather small, 11.8-13 % SL; upper jaw large, 18.8-23.2% SL; pectoral fins long, 35.3-38.8% SL, pelvic fins, 26.8-27.4 % SL; pelvic fins do not reach anal fin; body colour basically dark brown with anterior violet speckles, lines, and a well-marked dot over the rear edge of opercle, no distinct dark spots (nose, pectoral-fin base, and caudal peduncle) (Ref. 92994).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

This species currently has no information on ecology except that it is found in shallow waters less than 20 m, where it is hooked by fishermen (Ref. 92994).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Heemstra, Phillip C. | Người cộng tác

Tavera, J. and P.A. Acero, 2013. Description of a new species of Hypoplectrus (Perciformes: Serranidae) from the Southern Gulf of Mexico. aqua, Int. J. Ichthyol. 19(1):29-38, (Ref. 92994)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 09 January 2014

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01778 (0.00680 - 0.04650), b=3.03 (2.80 - 3.26), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.8   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100).