Tanichthys micagemmae

You can sponsor this page

Tanichthys micagemmae Freyhof & Herder, 2001

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Tanichthys micagemmae
Tanichthys micagemmae
Picture by Åhlander, O.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cypriniformes (Carps) > Tanichthyidae (Mountain minnows)
Etymology: Tanichthys: Named for Mr Tan Kam Fei, the famous Scout of Kwangtung; for his interest in ichthyology and encouraging the young scouts toward the study of nature.;  micagemmae: Names with reference to its sparkling colour pattern and small size, from the Latin verb micare (sparkle) and the Latin substantive gemma (gem). Noun in apposition..
More on authors: Freyhof & Herder.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy. Tropical; 18°C - 27°C (Ref. 89920)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: River Ben Hai, Viet Nam.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 2.3 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 41279)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 8; Tia mềm vây hậu môn: 11. Head and body below lateral midline whitish with many small dark grey spots (versus dark reddish brown); one black and white whitish longitudinal stripe of about same width (width of black stripe 0.9-1.8 times width of whitish stripe versus 0.3-0.6); distance from dorsal-fin origin to upper margin of whitish stripe about equal to distance from anal-fin origin to lower margin of black stripe (upper distance 0.9-1.2 times lower distance versus 1.8-2.7).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found in a wide, shallow stream with fast current and sandy bottom (Ref. 41279).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Freyhof, J. and F. Herder, 2001. Tanichthys micagemmae, a new miniature cyprinid fish from Central Vietnam (Cypriniformes: Cyprinidae). Ichthyol. Explor. Freshwat. 12(3):215-220. (Ref. 41279)

IUCN Red List Status (Ref. 130435)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 30 August 2010

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Electrophoreses
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.6250   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00389 (0.00180 - 0.00842), b=3.12 (2.94 - 3.30), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.0   ±0.2 se; based on size and trophs of closest relatives
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100).