Ompok bimaculatus, Butter catfish : fisheries, aquaculture, aquarium

You can sponsor this page

Ompok bimaculatus (Bloch, 1794)

Butter catfish
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Ompok bimaculatus (Butter catfish)
Ompok bimaculatus
Picture by Hossain, M.A.R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Siluriformes (Catfishes) > Siluridae (Sheatfishes)
Etymology: Ompok: It is a bad reproduction of a Malayam fish name as limpok/ompok (Ref. 45335).  More on author: Bloch.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ gần đáy; pH range: 6.0 - 8.0; dH range: 4 - 28; di cư trong nước ngọt (Ref. 51243); Mức độ sâu - 2 m (Ref. ), usually - m (Ref. ).   Tropical; 20°C - 26°C (Ref. 1672)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: Indian subcontinent and Myanmar.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 22.3  range ? - ? cm
Max length : 45.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 4833)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Adults are found in quiet, shallow (0.5-1.5 m), often muddy water, in sandy streams, rivers and tanks (Ref. 6028). Also occur in canals, beels and inundated fields (Ref. 1479). Feed on vegetable matter and fish (Ref. 6028).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Ng, H.H. and R.K. Hadiaty, 2009. Ompok brevirictus, a new catfish (Teleostei: Siluridae) from Sumatra. Zootaxa 2232:50-60. (Ref. 82371)

IUCN Red List Status (Ref. 124695)

  Near Threatened (NT) ; Date assessed: 13 October 2009

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; Nuôi trồng thủy sản: Tính thương mại; Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO - Các nghề cá: landings; Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Các nghề cá: landings; Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00501 (0.00336 - 0.00748), b=3.06 (2.94 - 3.18), in cm total length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.9   ±0.4 se; based on diet studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate to high vulnerability (53 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 151 [57, 323] mg/100g ; Iron = 0.584 [0.299, 1.322] mg/100g ; Protein = 15.5 [13.7, 17.1] % ; Omega3 = 0.426 [0.143, 1.194] g/100g ; Selenium = 48.8 [16.1, 166.5] μg/100g ; VitaminA = 122 [19, 540] μg/100g ; Zinc = 0.779 [0.483, 1.286] mg/100g (wet weight); based on nutrient studies.