Parachanna obscura, African obscure snakehead : fisheries

You can sponsor this page

Parachanna obscura (Günther, 1861)

African obscure snakehead
Upload your photos and videos
Pictures | Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Parachanna obscura (African obscure snakehead)
Parachanna obscura
Female picture by Naus, E.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Anabantiformes (Gouramies, snakeheads) > Channidae (Snakeheads)
Etymology: Parachanna: Greek, para = the side of + Greek, channe, -es = anchovy (Ref. 45335).
More on author: Günther.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด สัตว์น้ำหน้าดิน; สัตว์น้ำจืดที่มีการอพยพอย่างแท้จริงภายในแหล่งน้ำจืดเท่านั้น (Ref. 51243). Tropical; 26°C - 28°C (Ref. 1672); 14°N - 3°S

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Africa: widely distributed from the Senegal River to the Chad system (Ref. 3575, 57290) up to the Nile (Ref. 3575) and Congo basins (Ref. 45434, 106290, 111328), including the Volta and Niger basins and many coastal basins in West Africa (Ref. 57290). In Lower Guinea known from most coastal basins (Ref. 81648).

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 50.0 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 31256); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 1.0 kg (Ref. 3799)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 39-45; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 26 - 32. Diagnosis: body elongate; lateral-line scales medium-sized, numbering 65-78; head depressed anteriorly, relatively long and covered with scales larger than those on body; lower jaw slightly longer than the upper, with 4-6 well developed canines; dorsal and anal fins not touching caudal fin; dorsal fin with 39-45, anal with 26-32 rays; 5-8 more or less rounded or polygonal dark blotches on sides (Ref. 57290, 81648). Coloration: blackish to very dark olivaceous, marbled with ochre ventrally; dark lateral band on head, broadening between hind margin of eye and hind margin of gill cover; fins with more or less distinct dark spots/maculae forming oblique bands; small, rounded black spot at base of caudal fin; fingerlings (prejuveniles) ochre-coloured, with a black band running along middle of sides, from tip of snout to hind margin of caudal fin (Ref. 57290, 81648).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Inhabits marginal vegetation and floodplains. Feeds on insects and small fish (Ref. 28714). Maximum SL reported 50.0 cm (Ref. 31256) larger than maximum TL 45.5 cm (Ref. 81648).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Teugels, G.G., J.J. Breine and D.F.E. Thys van den Audernaerde, 1984. Channidae. p. 288-290. In J. Daget, J.-P. Gosse and D.F.E. Thys van den Audenaerde (eds.) Checklist of the freshwater fishes of Africa (CLOFFA). ORSTOM, Paris and MRAC, Tervuren. Vol. 2. (Ref. 3575)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 21 April 2019

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: การค้า
FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.6250   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00759 (0.00610 - 0.00943), b=3.01 (2.95 - 3.07), in cm total length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.4   ±0.56 se; based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (44 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 148 [82, 279] mg/100g ; Iron = 1.16 [0.69, 2.00] mg/100g ; Protein = 17.8 [16.1, 19.4] % ; Omega3 = 0.207 [0.093, 0.466] g/100g ; Selenium = 74.4 [34.0, 171.0] μg/100g ; VitaminA = 24.1 [9.3, 64.1] μg/100g ; Zinc = 1.61 [1.04, 2.38] mg/100g (wet weight);